HUR SKÅDESPELAR MAN PÅ ETT LEVANDE ROLLSPEL

 

Grundidén med levande rollspel: alla är skådespelare - alla är publik. Du växlar mellan att vara: publik - statist - biroll - huvudroll.

 

– Du + en påhittad karaktär = roll.

– Din OFF-person är din verkliga person.
– Din levanderollspelskaraktär är den du spelar IN-lajv.
 

Som deltagare på ett levanderollspelsevent är du en del av en helhet. Bara genom att stå still på en plats utgör du scenografi för någon annans berättelse. Bara genom att göra små vardagliga saker så bidrar du till helheten. Även som passiv är du en okänd faktor - du är en potentiell intrig för andra.

 

Ditt spel kan skapa en kedjereaktion som bidrar till andras intrig. Din närvaro ger mening åt andra roller. Du speglar andra roller, när du betraktar dem, när du spelar upp dem. Du kan agera bollplank för att de ska kunna utveckla sina karaktärer/intriger.

Att "spela upp" någon innebär att du spelar lite underdånig gentemot dem och respekterar dem för deras högre status och deras rollegenskaper, eller tar fasta på deras initiativ och följer deras idéer.
 

Scenen

Scenen du agerar på är 360 grader fiktion. D.v.s. allt runtomkring dig är med i berättelsen. Scenen är gigantisk. Det krävs dock inte att du på något sätt är skådespelare eller duktig på att agera. Det är ett spel och du är en av  deltagarna i spelet. Du måste hålla dig inom ramarna för spelet, men din karaktär behöver inte vara olik den du är som person i vanliga fall.

 

Det är enormt viktigt att du som deltagare hela tiden känner dig bekväm i din roll. Sätt ingen onödig press på dig själv att du måste prestera utan slappna av njut av spelet. 
 

"Lajvsinne"

Att ha "lajvsinne" handlar om att inte bara tänka på sina egna mål, det handlar om att ta ansvar för hur allas historia utvecklas, att driva på de stora intriger som vi alla delar.

 

Det kan vara att sprida inlajvpengar, att hålla artefakter aktiva och att vara beredd att förlora dem till andra. Att förlora en strid för att det blir bra spel, att "lägga sig" i en diskussion ibland och låta ett fel beslut tas för att det kan leda någonstans som du tror blir väldigt spännande för många. 

 

Lajvsinne handlar om att bjuda in andra till spel, fråga dem saker, be dem hjälpa till, fråga vad dom gör. Förhöra sig om vad olika grupper gör, försöka blanda in olika rollers mål. Lajvsinne är att kunna rätta till ett olämpligt beslut från en högstatusroll utan att förnedra denne, utan att sänka personens auktoritet.
 

Dramaturgiska regler

Har du makt i spelet, kan du ta stora beslut som påverkar många. Den typen av beslut skapar massor med spännande spel, och det är viktigt att inte vara rädd att fatta dem. Men denna typen av beslut kan också påverka många andra deltagare på ett negativt sätt. För att undvika att andra spelare påverkas negativt ska alla stora händelser "flaggas", det ska tydligt släppas ut ledtrådar som förvarnar om att något snart ska hända. 


"Jag har hört ett rykte om att baronen samlar en styrka för att arrestera hela byrådet."
 

"Jag tror att han planerar att avskaffa det demokratiska styret i den hör byn."
 

"Enligt mina uppgifter kommer detta att ske om cirka ett glas!"

Varje stor handling kan ske i flera steg. Att t.ex. planera ett mord på någon kräver mycket förberedelse, och risken är att information sipprar ut (vilket är bra). Har du en hemlighet? Berätta den till minst tre personer ("lova att inte berätta detta för någon").

I ett drama vet vi ofta vad som förmodligen ska hända – det är HUR det händer som är det intressanta. Det finns alltid tid att ta ett (diskret) OFF-snack med Arr. och med någon annan högstatusroll med lajvsinne som berörs av beslutet: gå fram, håll en knytnäve framför ditt bröst, vinka personen lite åt sidan, viska "OFF" och säg sedan det du vill.
 

Hur du interagerar med världen

Din roll har en yta: "first impression". Folk ser dig och det skapar känslor och tankar. Du kan framstå som t.ex:
 

Mystisk – intressant – tjusig – respektingivande – mäktig – farlig – kunnig – rik.

 

Allt detta är resurser andra måste förhålla sig till. Du kan också framstå som:

 

Svag – hjälplös – fattig och smutsig – sjuk och skadad – dum – jobbig – hjälpsam – rolig – underhållande.

 

Allt detta är intryck de andra spelarna kan reagera på.

 

Vilka uttrycksmedel har en karaktär?

–> Dina kläder.
–> Din rekvisita (vapen, redskap, verktyg).
–> Din kropp.
–> Din röst (ordval, tonfall, volym).

FÖR DIG SOM VILL SKAPA EN KARAKTÄR MED DJUP: (valfritt)

 

FÖRANKRA DITT SPELANDE psykologiskt. Du kan bestämma att din IN-karaktär har vissa känslor och attityder. T.ex:

 

– Trygg, säker – förankrat i självförtroende.
– Rädd, nervös – kan leda till hatisk aggressivitet.
– Misstänksam, försiktig, pessimistisk.
– Godtrogen, positiv, entusiastisk.
– Självisk, snål.
– Givmild, snäll.
– Kränkt, bitter, orättvist behandlad.
– Easy going, avslappnad, naturlig.
– Tillgjord, förställd, hycklande.
– Rebellisk, fräck, utmanande, kaos.
– Auktoritetstroende, konservativ, ordning.
– Elitistisk, högtravande, självgod.
– Jämlik, demokratisk, ödmjuk.
– Blyg, diskret.
– Utagerande.
 

Allt detta är svåra saker. Den sista punkten gäller i viss mån alla, att vi skådespelar tydligt, i viss mån utagerande.

Hur mycket skiljer sig din riktiga personlighet från den du vill spela i spelet? Kan du låtsas vara stark, och andra "spelar upp" dig och låtsas att du är stark.

 

I Gimle måste du spela lite närmare dina verkliga egenskaper/kunskaper – men du behöver inte vara bra på allt – i många fall räcker det att du är entusiastiskt intresserad och läser på och tränar innan. Förankra dina karaktär i din historia.

 

 

Formulera händelser i din historia med påhittade personliga erfarenheter/upplevelser som påverkar hur din roll är idag:

 

– Uppväxt.

– Relationer.

– Familj.

– Sjukdomar/skador.

– Katastrofer/våld – saker du inte kan glömma.

– Varför är du med i den grupp du är med i? Hur hittade ni varandra?
 

Ett bra sätt att få en grupp att lära känna varandras IN-lajvroller är att möta varandra i speed dating. I två minuter pratar ni som om ni vore era karaktärer. Ställ frågor till varandra. Och sedan byter ni till nästa person. Förankra din karaktär i din framtid.

Vad har din karaktär för drömmar, planer, vilja? Skriv gärna ner det.

AGERANDE - Din kropp

Detta kan du använda:
– Ansiktsuttryck
– Blicken
– Kroppshållning / poser
– Andning
– Rörelse (kroppsförflyttning)
– Hastighet
 

Detta bör du kunna uttrycka med ditt ansikte/kropp:

Rädd – panik/apatisk – Arg – Irriterad – Ledsen – Orolig/nervös – Glad, nöjd – Misstänksam – Förvånad – Hänförd.

 

När du spelar ARG, var noga med att du inte hånar/hycklar/fördömer en persons OFF-egenskaper (hur de verkligen ser ut).

Hur du går är viktigt. Har du korta stressade steg, långa myndiga, långa nonchalanta eller korta, förnäma steg? Går du stressat framåtlutat, har du upprätt huvud? Hur svänger du med armarna, var har du händerna? ALLT betyder något. Hur du väljer att sitta är viktigt, vad utstrålar du när du sitter där? Skäms inte för att hålla en pose lite längre än naturligt.
 

Din röst

– Ordval (förmedla mening)
– Ton (undertext)
– Hastighet (sludder/eller frasering)
– Volym – pondus (hörbarhet)
 

Mer melodrama skådespelare brukar fokusera på att först tänka på vad de ska säga, sedan känna det, sedan göra en rörelse för att dra uppmärksamhet till sig och till sist prata.

Vissa spelare brukar anta ett tonfall, för att utmärka för sig själva att de är någon annan, så att de ska känna sig som någon annan. Det är jobbigt att prata med en annan röst i flera dagar.

MÖTEN MED OKÄNDA – vad pratar man om?

Vi människor är ganska fördomsfulla, vi vill snabbt kategorisera varandra. När du möter någon är det första du tänker på om varelsen/personen är farlig eller inte. Du försöker snabbt placera personen i: Ras - Kön - Ålder - Status (styrka/beväpning, rik/kläder/rekvisita) (Familj/klan/by).

 

I levande rollspel tenderar vi hitta ganska stereotypiska roller, men inte alltid. Det gäller att vara lyhörd och försöka spela med på det som en annan deltagare vill gestalta.
 

Notera relationen mellan er. Välj en lämplig hälsningsfras som passar din karaktär och världen.
 

Samtalsämnen med okända

Du behöver några tomma fraser. Vem du pratar med avgör vilka samtalsämnen du väljer. Väder fungerar alltid, det påverkar oss alla. Bli hur detaljerad som helst. Prata om säsongen och naturen/skörden.

 

Du kanske kan våga dig på att bli nyfiken (vart är du på väg, varifrån, varför). Det kanske är bäst att prata om dig själv först och berätta vad du har för dig. Testa skvaller (vet du att …, har du hört om …).

 

Lite säkrare är några ofarliga frågor: Har du sett…?. Vet du vart x ligger? Vad hände där igår…?

 

Komplimanger (kläder/ägodelar) fungerar ofta. Har ni några gemensamma referenser? Några stora intriger som berör alla? Gemensam kunskap om världen. Så snart du pratar om familj/klan/grupp så är ni redan ganska nära och kan kalla er bekanta.

Sebastian
– från ett föredrag/workshop på Prolog 2016

CREATE YOUR CHARACTER - answer these 50 questions
Write in “third person”

The Basics

  1. What types of play are you interested in (combat, intrigue, politics, religion, magic/mystery, practical village life etc)?

  2. How do you want to feel when playing your character?

  3. What is your characters name? Also have a short easy name that people can remember.

  4. What is your race (or nationality)?

  5. Do you belong to any groups/tribes?

  6. Where are you from, where were you born?

  7. What is your profession? Former profession?

  8. What are your religious beliefs? What do you think about other religions?

 

Personality

9.    Are you an introvert or an extrovert?
10.  Are you an optimist or pessimist?
11.  Do your character have any allergies, diseases, or other physical weaknesses?

12.  Do you have any odd habits? What phrases are you known for saying?

13.  What do you do that others might find annoying?

14.  What is your idea of a good time? What brings you joy?

15.  What makes you cry?
16.  What do you fear and what is your greatest hope?
17.  What do you do to relax?
18.  Are you neat or messy? (Organized or cluttered?)

19.  Do you like to plan or do you prefer to be spontaneous it?

20.  What annoys you?

21.  What are your hobbies? Choose one.

   

Interesting things about you.

22.   What do you have in your pockets?
23.   What is your most treasured possession?

24.   What is your favorite color?

25.   What is your favorite food?

26.   Can you read?

27.   Write down a secret you have.
28.   Write down a rumor about you.

 

Background/Family

29.   Who are your parents or who raised you?
30.   What is your relationship with them? Did you get along with them?

31.   Growing up, what did you enjoy doing?

32.   What is your earliest memory?
33.   What is your best memory?  What is your worst memory?

34.   What did you want to be when you grew up?

35.   What do you consider your greatest achievement?
36.   What do you regret the most?

Morals

37.   Have you committed any crimes? What and why?
38.   Could you kill? Under what circumstances?

39.   What is the worst thing a person can do?
 

Relationships
40.   Are you in a relationship? Describe that person.

41.   Who do you count on for help? Who would you turn to in your darkest moment?

42.   If you were killed or disappeared, who would miss you and why?
 

Cornerstones

43.   What is your greatest strength?
44.   What is your greatest weakness?

45.   What do you need to improve on?

46.   What would you give your life for, if anything?

47.   Is there anything you’d refuse to do, under any circumstances.

48.   How would you like to be remembered after you die?

49.   How do others see you?
50.   Describe your character with three words.