DRUIDER

Många gillar att spela "magi" och det går att göra det i Gimlekampanjen. Allt vi förstår, det som vi logiskt konkret kan förklara - det är vetenskap. Det som vi bara anar och knappt förstår - det faller inom sfären: magi (och andlighet). Magi är i grunden "kontroll av naturkrafter", att i vissa fall med gudarnas hjälp för en stund kunna upphäva naturvetenskapliga lagar.

I denna världen måste magi vara övertygande. Det som du utsätts för ska kunna förklaras snabbt och enkelt och ha en fysisk manifestation: rök, ljud, ljus, smak. Det ska kännas fantastiskt. Mer om vilken magi som finns kan läsas här.

 

Magikaraktärer
Det finns en uppsjö av magiska/andliga karaktärer som befolkar våra fantasyvärld. T ex Shamaner, druider, trollkarlar, orakel, magiker, häxor olika präster. Ofta asketiska soloroller med övermänskliga krafter (och kunskap). 
Därtill finns olika väsen som i sig själva bär en känsla av magi. Alverna är i viss mån sådana. Det finns väsen som står nära naturen, som t ex älvor som dansar vid soluppgång och skymning. 

 

Völva / orakel - (se ritualmagi)
I nordmännens värld finns de som har kontakt med den "mytologiska sfären", med världen utanför Gimle. En form av präster/shamaner som kan sia och finna ut "gudarnas vilja".

 

Magiker (invandrade från västländerna).
Magikunniga, men även lärda i mer vetenskapliga ting.

DRUIDER (invandrade från syd)
Kunniga inom botanik och läkekonst (medicinman). En form av kulturbärare - i jämförelse med nordmännen som inte var så kunniga i läkekonst. En asketisk människa som inte bor bland "vanligt folk". Bär på mer kunskap om naturen. Dessa karaktärer står för det mesta över människors käbbel och vördar balansen mellan det byggande och det brytande.

 

- En druid lever nära naturen.
- En druid sover inte i hus.
- En druid söker kunskap.
- En druid känner träden och växterna.

- En druid rör sig tyst och möter djuren.
- En druid kan blanda drycker och kan en trollformel

- En druid kan bära vapen, men föredrar ordets makt.
- En druid lämnar sitt gamla liv och blir en vandrare.


En druid väljer sitt element och tjänar det.

ELDEN - LUFTEN - JORDEN - VATTNET


En druid har en av dessa trollformler:
- Vind (fungerar som chockvåg) 
- Vatten (fungerar som läkedom) 
- Eld (rök) (fungerar som smärta) 
- Jord/damm (fungerar som blindhet)

 

Druider “laddar” sin förmåga efter användning genom att söka upp elementet i fråga. En speciellt utvald plats. Elementet måste användas vid kastandet.
 

LISTA ÖVER MAGISKA DRYCKER
- Dessa magiska drycker kan enbart göras i samarbete med en senior ärkemagiker.
- En magisk dryck måste drickas till fullo, för effekt.
- Varje dryck måste vara 10ml och uppblandad med 90ml water.
- Flaskan ska markeras med ordet ARCANA och dess effekt.
- Den som dricker måste informeras om vad det är, verbalt eller via lapp.

 

1) POISON (death) 
2) ANTIPOISON
2b) REVIVAL Bringing someone back from the dead. (must also include religious ritual, preferably at Nifelheim)
3) SLEEP (within 3 minutes fall asleep for 10 min max) (there is an antipoison for this)
4) TRUTH (will truthfully answer 1 questions with yes/no) (there is an antipoison for this)
5) SILENCE (for one hour) (there is an antipoison for this)
6) ANTI PAIN (for an hour)
7) HEALING (full and instant)
8) BLIND (10 min max) (comes slowly during a minute) (there is an antipoison for this)
9) Unknown
10) Unknown

Det finns fler, mindre kraftfulla drycker.

 

List of ingredients for potions
Blended in oliveoil, alcohol or water

Easy:
Pine needle
Spruce needle
Birch leaf
Birch bark
Pine bark
Spruce bark
Oak leaf
Aspen leaf
Juniper needle
House moss, light grey/green
Cone from pine
Cone from spruce
Dry dead light tree
Green moss growing on tree
Blueberry
Blueberry leaf
Green forest moss
Birch bark
Raspberry
Raspberry leaf
Water from the mountain pond

Semihard:
Mushroom growing on Birch
Ljung, heather
Root of a fallen dead tree
Salix
Pear
Peartreeleaf
Apple
Appletreeleaf
Firn, ormbunke
Hair

Hard:
Black lava

White lava
White cotton top from waterflower
Stensöta, three leaf, Polypodium
Veketåg, Juncus effusus
Salix
Trifolium
Honungsört
Hundkex,

Achillea millefolium
Yaznota
Daggkåpa, Alchemilla spp.
Seed from Målla, Atriplex prostrata
Blood from...
Nail of...