Grundvärderingar

 

Jämställdhet

Ambitionen är att vara ett hundra procent jämställt event både IN och OFF. Det innebär att som deltagare spelar det ingen roll vilket kön du är eller vilken hudfärg du har och så vidare, när det kommer till vilken roll du kan spela.


- Valet att inspireras av bland annat vikingatid i skapandet av världen är medvetet, då det är en tid då barn ansågs vuxna tidigt och kvinnor tog ledarroller och stridsroller – det passar utmärkt för den spelvärld vi vill ha.


- Vi motarbetar sexism, könsrelaterade svordomar, etc.


- Aktivt, men diskret, sträva efter att det blir balans i antalet män/kvinnor i högstatusroller (i förhållande till proportioner som anmält sig). 
 

Det kommer att finnas gråzoner som blir svåra att navigera. T.ex. var vikingakulturen en tid av "mandom, mod och morske män". Fysiskt mod och våld glorifierades, likväl som dryckenskap. En form av machograbbighet som förhoppningsvis både män och kvinnor kan omfamna med glimten i ögat.

 

Vikinga- och medeltiden var ett hierarkiskt samhälle. Denna ojämlikhet kan skapa förutsättningar för intriger och spel. Likaså fanns där som i de flesta kulturer en stark tro på sin egen förträfflighet och de egna gudarna – något som vi kan spela på utan att sluta respektera andra kulturer.

 

Vi använder oss inte av dagens religioner – vi vill tillsammans fokusera på att utforska egna påhittade religioner och äldre utdöda, som t.ex. den nordiska mytologin.


Trygghet

Det är också viktigt att alla känner sig helt trygga på lajvet hela tiden. Vi är tydliga i vår vision med att trygghet och säkerhet för våra deltagare går framför allt annat. Känner man sig det minsta otrygg så kommer det finnas trygghetsvärdar man kan söka upp och prata med. 
 

Mobbning är något vi har noll tolerans för och något vi kommer att ta tag i om vi märker att det förekommer. Vi skapar en välkomnande atmosfär tillsammans. Det är viktigt att alla deltagare känner sig riktigt hjärtligt välkomna i kampanjen. Ingen ska behöva känna sig utanför och ingen ska behöva känna att den inte duger. 
 

- Trygghetsvärdar av båda könen finns i spelet. De finns där för att lyssna och stötta.
 

- Trygg OFF-plats där deltagare kan övernatta vid behov. Känns det inte bra - kom till OFFEN.
 

- Ingen alkohol under lajvet.
 

- Inte tillåta minderåriga delta "ensamma" eller utan äldre pålitlig mentor.
 

- Inget spel på sexualitet (om det inte arrangerats i förväg OFF).
 

- Ofredande kommer att anmälas.
 

- Spelfunktionärer finns IN-lajv.

Regler

Vi kommer att försöka vara så tydliga som möjligt med kampanjens regler och riktlinjer. Alltså vad som förväntas av dig som deltagare. Anledningen till detta är att det ska uppstå så få missförstånd som möjligt. Skulle det ändå uppstå, vilket det ju så lätt gör, så ber vi er att uppsöka arrangör och få dessa missförstånd utredda så fort som möjligt.

Säkerhet

Säkerhet är också något vi ser som väldigt viktigt. För att göra det så säkert som möjligt i situationer som till exempel strid har vi en obligatorisk säkerhetsgenomgång innan lajvet. På denna säkerhetsgenomgång kommer vi att gå igenom våra tydliga regler och riktlinjer för hur strid ska gå till. Detta för att de som är med i en sådan scen inte ska komma till skada.