KÄNDA ARTEFAKTER

...och deras funktioner
 

- Det finns ett 20-tal viktiga artefakter som de flesta känner till.
- Ungefär fem av dem är vapen som har magisk effekt.

-> Magiska artefakter fungerar alltid i Nordmark och Utmark (också Nannas läger och Nifelheim) (nära de magiska silver månstenarna).

-> På kvällen, när månen syns (efter 21.00) fungerar artefakter överallt. Även på stridsfältet.

Du vet att du är utsatt för magi när någon med hög röst och stora åthävor talar om det för dig. Du blir tillsagd vad effekten är.
 

ARTEFAKTER (alltid markerade med blått)
Artefakter får aldrig gömmas undan (de måste alltid finnas i spel och kunna stjälas).

Det finns i spelet ett antal maktringar, de spelarna är nära nog oövervinneliga när de är i sina egna läger.

MAGISKA VAPEN (fungerar enbart en gång på natten, en gång på dagen).
1) Sword of pain. Egenskap: smärta 10 hjärtslag (alltså ca 10 sekunder)
2) Stridshammaren. Egenskap: Tryckvåg på 1 person.
3) Sword of Persuasion. ( Can concince someone to do something, but there are limits, it does not work well on stubborn characters and can never convince someone to do something they really do not want to do) 
4) Ärkemagikerns stav. Egenskap: tryckvåg på en hel grupp.

- Alla dessa fungerar i Nordmark/Utmark.
- I Ragnarike endast efter mörkrets inbrott (21.00).
- En gång, sedan måste de vila och laddas.

Om du vill använda vapnets magiska effekt måste du innan annonsera med hög röst: "ARCANA, mitt vapen  kommer att ge dig..." (och beskriva effekten och hur länge det varar) Till exempel: "...Smärta från hell i 10 hjärtslag".


 

Artefacts
 

Things that are marked with RED are stealable objects, you can mark things with red yourself if you want someone to be able to steal it.

Remember that you might not get it back if you do. 

Items marked with GREEN are Questobjects, and are important to the Questlines. They should be kept at a special place in your camp if you have them and can be stolen. 

Artefacts with magical properties are marked with BLUE - They are extremly rare. 

 

Blue stones - Can be consumed by magicans to recharge mana, (when consumed give back to

arranger at the merchant house)

Black stones - small Religious power - makes rituals more effective. By “the godless” and

worshippers of Loke or Fenrisulven and similar.


White stones - small Religious power - makes rituals more effective.

 

 

 

 

 

 

 Uncut gold rocks - Five of them is worth one gold

Big golden rocks  - One of them is worth 15 gold 

Gemstones - One of them is worth 2 gold


Red stones, with white dot
... if placed in a circle, the circle can not be entered.
Can only be broken if a white stone is placed for each red stone.

 

Objects tied to the Questlines: (More may be coming before larp start)

 

The Sword of Ancient Kings

20210603_184908.jpg
Black rocks.jpg
White rocks.jpg
Big gold rock.jpg
Red%20rock%20with%20white%20dots_edited.
20210604_020642_edited.jpg
20210604_020541.jpg
20210603_184846_edited.jpg
The Remains of The First Empress
20210603_185823.jpg
The Book of The Sun
20210603_184157.jpg

Odins Eye

20210603_185031.jpg

The Little Hammer

20210609_170650.jpg
The Heart of the Moon 
20210611_161328.jpg
The Elven Amulets
20210613_164223_edited.jpg
20210613_164232_edited.jpg
The Relic of Fire
The Relic of Water
20210613_164839.jpg
20210609_170639.jpg
The Relic of Air
20210613_164827.jpg
The Relic of Earth
20210613_164810.jpg
Dark Matter
20210616_143754.jpg
Legendary Saxion Circle of the First King
20210620_154331.jpg
Artifacts with Magical Powers - Works in Nordmark/Utmark during the day and everywhere after 21:00 

Sword of Persuasion

 

Once a day you can hypnotize one person to totally agree with you for an hour (you can not command the person to hurt themselves or others or order them around, the victim just treats the sword owner very favorably).The spell can be cast in calm situation (not in battle) by holding the hilt in front of the victims face saying: "Arcana - by the power of this sword you will consider me your best friend and agree to most of my suggestions for an hour".

20210609_164520_edited.jpg

The Great Warhammer

 

Once every 24 hours you can throw a shockwave: "Arcana - Shockwave!" on a group up to 10 people (Note magic only works after 21:00 or in certain areas during the day.)

20210609_164659_edited.jpg

The Sword of Pain

 

Once every 24 hours you can throw the spell Pain: "Arcana - Pain!" (Note magic only works after 21:00 or in certain areas during the day.)

20210609_164458_edited.jpg

The Archmage Staff

 

Once every 24 hours you can throw the spell Shockwave and the Archmage Staff Shockwave should be considered slightly stronger then a normal shockwave: "Arcana - Shockwave! You can also throw the Spell Healing once every 24 hours if you have the Archmage Staff" (Note magic only works after 21:00 or in certain areas during the day. Healing spell works everywhere during the day)

20210609_164612.jpg

Necklace of charm (works all the time) 
The bearer of this necklace will seem like a very nice person, as long as they behave politely against you. Be very positive to this person. Works only ono-on-one (not on a big group). The bearer will receive small favors (nothing big).

Flute of abduction (works once a day and once a night) 
When played and listened to for more than a minute (within 5 meters of you) you will have to follow the fluteplayer for up to 5 minutes. You still can talk and fight, BUT you are a bit slow and drowsy. You can not kill the fluteplayer during the spell. Must be played by a bard and it must be a special melody.

The small moon (works once a night) 
When held by a person from the academy, and when it is shining in your face in a calm situation (one-on-one, not on a group)... you will answer a question truthfully. You can not attack the druid using the moon on you, or run away until you answered the question.