MÖRKERALVER I GIMLEVÄRLDEN

"They want to conquer the world"

Mörkeralver finns på flera kontinenter i världen, men på denna kontinent är de koncentrerade i riket Elanthir. Samtliga individer som inte har fått order om annat flockas runt sin översteprästinna som de tillber som en gudinna.

 

MÖRKERALVER SAKNAR HELT empati och är de mest hänsynslösa av varelser. De arbetar enormt väl tillsammans och det uppstår väldigt sällan några konflikter mellan olika individer eftersom de tänker väldigt lika och jobbar emot samma mål.

 

Det finns väldigt lite individtänk, det vill säga det händer väldigt sällan att en individ vill ta status, egendom och makt ifrån någon annan individ ifrån samma folk. Istället handlar det om att ta status, egendom och makt ifrån andra folk.

 

Mörkeralverna anser sig själva vara enormt överlägsna andra folk och anser att alla andra raser rätteligen bör vara deras slavar. Individer ifrån andra folk är värda mindre än insekter.  Inbördes finns det en tydlig hierarki som i princip aldrig ifrågasätts. Kvinnan har en mycket upphöjd status och behandlas med stor vördnad och respekt av män i sin omgivning. 

I slutändan är mörkeralvernas mål att ta över hela världen men de är pragmatiska och kan ingå allianser med andra raser för att uppnå sina mål. 

Om du funderar på att skapa en mörkeralvsgrupp tillsammans med dina vänner bör du ta kontakt med arr för att få råd och tips, gärna i ett tidigt skede. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

MÖRKERALVERNAS VÄRLDSBILD

 

Mörkeralverna handlar med alla folk som har något de vill ha. De ligger för tillfället inte i krig med någon, men föraktar i regel människor mer än andra raser.  Det är dock vanligare att de ligger i väpnad konflikt med svartblod då svartbloden inte alltid begriper att de ska frukta mörkeralverna.


Andlighet

När mörkeralverna dör så återgår de till Tauno, livets träd. Livets träd skickar sedan tillbaka medvetandet till en ny kropp när tiden är rätt, men det brukar ta ett antal tusen år.