STRATEGISPEL - på riktigt

Levande rollspel handlar inte om att vinna. Det handlar om att skapa en bra upplevelse för sig själv och för andra. Intrigerande och rollspel är det viktiga, att skapa häftiga scener och i samspel med andra deltagare föra en historia framåt.

En del deltagare undviker gärna strid till exempel. Ju mer erfarenhet av hobbyn man har ju mer inser man att det finns andra aspekter av som kan ge mycket mer! 

Detta innebär inte att det inte finns en mängd spelmål! Varje grupp har en mängd olika objektiv att försöka uppnå. Mellan lajven pågår det ett strategispel där den stora världens öde avgörs och har man lyckas väl med sina spelmål under lajvet så har man bättre förutsättningar i strategispelet. 

Det pågår också ett spel om landområden under själva lajvet. Det fungerar såhär: 


Erövra mark
Det finns en karta med alla landrutor som passar landskapet.
En karta finns i Tavernan som visar läget, vem som äger vilket område.
Vill man vinna området så måste man utmana nuvarande ägaren. Man skickar bud med utmaning och anger tid och plats för strid (3-4 godkända stridsplatser (stridsfältet är det vanligaste)).

Om landområdet inte ska gå förlorat måste det försvaras av innehavaren. De kämpande parterna behöver komma överens om huruvida det ska göras upp en mot en eller fem mot fem eller om de båda parterna får ta med hur mycket stridsfolk de vill även ifrån allierade för att avgöra saken. Det sistnämnda kallas för fria regler. Om parterna inte kan komma överens är det alltid fria regler som gäller. 

Den grupp som äger gruvan på västra berget får en silversten om dagen = 10 silver.
Den grupp som äger gruvan i Nordmark får en silversten om dagen = 10 silver.
Den grupp som äger gruvan i vilda skogen får en silversten om dagen = 10 silver.