RELIGION i Gimle
 

Olika folk och raser har olika religioner  Det finns fyra stora inriktningar, inom dem finns det frihet att skapa egna versioner.


Det finns i Gimle fyra stycken huvudlinjer vad det gäller religion.
Dessa konkurrerar med varandra.

1) De animistiska religionerna:
- Förfädersdyrkan
- Dyrkan av de fyra elementen
- Dyrkan av den stora anden
- Ljusets gud (sol- och måndyrkan)

(Alver finns inom dessa kategorier ovan.)

2) De gamla gudarna.
Dessa bygger i stort sett på nordisk mytologi om asar och vaner.
Vi har ändrat namnen lite och lägger ofta till -or till de nordiska namnen.

Välj din favorit: Toror, Odenor, Lokor, Frej, Baldor, Tyror, Heimdor, Frejor, Njord,or Skader, Vidor, Hödeor Bragor, Idon, Ullor, Skollor.

3) De gudlösa - följarna av den tysta guden, dyrkarna av den svarta tomheten.
Det finns inga gudar, vi lever i den yttersta tiden, detta är vårt sista liv. Bäst är att samla så mycket makt och njutning vi kan. Efter döden finns inget.

(Orcher finns inom kategorin ovan)

Alla undergångsreligioner samlas till denna kategorin - t ex dyrkan av Loke eller Fenrisulven och liknande. 

4) Den ende guden  - den nya guden

- DeoModron (guden med två ansikten - modern och fadern)
Kvinnlig - kaos, kreativitet, rikedom, styrka.
Manlig - ordning, blygsamhet, frid, visdom (kallas ibland Deofadron)

Alla mer civiliserade grupper av medeltida kultur dras till denna livsåskådning, och ser ner på  mång-guda-dyrkare.

Det gyllene imperiet har en egen version av Deomodron där kejsarinnan är den ende guden inkarnerad på Jorden.

(längre beskrivningar finns här)

Ritualmagi
Magi/ritualer har starkast effekt på de som har samma tro som utföraren har. En ritual kräver att du verkligen går in för det och gör ditt bästa för att det ska bli så inlevelsefullt som möjligt. Din karaktär kommer att bli mycket trött och behöva vila en stund efteråt. Ritualen tar tid. 

 

Olika typer av ritualmagi som fungerar i Ragnarike/Nordmark/Utmark 
(den som utsätts måste vara med på det OFF): 
- Läka skadade kamrater (De som utsätts för ritualen får sina skador läkta). 
Völvan eller Shamanen ger av sina egna KP.

- Flytta energi/hälsa från en person till en annan (flytta KP)

- Sanning. Få någon att tala sanning (Personen som utsätts för ritualen måste svara sanningsenligt på tre frågor, Ja eller nej)

- Övertalning. Få någon att tycka om dig. Personen blir välvilligt inställd till dig i en timma. Personen tycker allt du säger och gör är mycket bra. Du kan dock inte få personen att skada sig själv eller lyda dig blint.

- Skapa en kämpe som inte känner smärta (Den som utsätts för ritualen kommer de närmsta timman inte att känna smärta, dock kommer individen i fråga ta precis lika mycket skada som annars. Personen tappar alltså lika mycket KP i strid till exempel.)

- Svära en ed. Binda en person till ett löfte. Ju fler som deltar/lyssnar desto starkare ed.

- Lösa en ed.

- Förbannelse - att ge någon otur.

- Voyeurism - att kunna gå in i ett djur och se saker på främmande platser (arr kan ge viss information om vad som finns på olika platser).

- Kommunicera med de döda (Har ingen egentlig effekt bara “extra krydda”) (Möjligen kan arr ge viss information).

- Försöka se in i framtiden (Har ingen egentlig effekt, bara “extra krydda”) (Möjligen kan arr bidra med känd information, t ex hur vädret ska bli i morgon)

- Hedra gudarna (Har ingen egentlig effekt, bara “extra krydda”), kan ge tur för den som gör offret. De som sett offret ges kommer att respektera och vara snar till att hjälpa den som gjort offret.- Väcka ett onaturligt magiskt väsen (ta kontakt med arrangör om ni vill göra detta)

Religionsstriden
Små vita och svarta stenar är "religiös valuta". Dessa kan användas vid dyrkan- och offerceremonier.

Blå manastenar

Dessa stenar hittar du ibland i mörkret då de lyser. De kan användas för att ladda upp din mana som magiker.