STRIDSREGLER  (Se tekniska stridsregler här)
 

Kort sammanfattning av tekniska regler:

Alla har tre (3) kroppspoäng (KP).  (Undantaget är orcher och dvärgar som har 4 KP i grund. Vissa NPC karaktärer kan också ha mer än 3 KP i grund.) 
Rustning kan ge upp till 3 KP extra. Det går dock inte att ta sig över 6 KP totalt rustning och grund kp inräknat, 6  är max. (Undantaget är vissa NPC karaktärer)
Alla vapen gör 1 KP i skada.
Pilar gör 2 KP i skada.

Att läka skada:
När du (0) noll i KP (nollad) kan du välja mellan:

1) Uppsök ditt folks religiösa ledare och bli återställd direkt (du kommer troligen drabbas av en bi-effekt).
2) Sök efter medicin ("potions") eller magiskt helande.
3) Vila dig frisk.  (1 KP på 60 minuter)

Rustning "helas" genom att lagas. Det räcker med att ta av den och sätta på den igen.

Spela skadad när du blir träffad och när du är skadad.


Säkerhet i lajvstrid

Det finns inget som är viktigare än säkerheten i striden. Ingen vill skada sig och ingen vill att någon annan ska bli skadad. 


- Strid inte på farliga ställen där ni kan halka. Välj vart du slåss. Om terrängen är helt livsfarlig där ni står, påbörja inte en strid. Om någon insisterar på att börja slåss där ni kommer att kunna skada er på riktigt kan du i värsta fall knyta handen framför ansiktet och säga "off, det är farligt att slåss här, följ med till stridsfältet om du vill göra upp".


- Spring inte okontrollerat genom sly och buskar och grenar. Du kan sticka ut dina ögon och bryta dina ben - halka på klippor och skada dig allvarligt. 
 

- Slå inte för hårt. Det är viktigt att du inte tar i för kung och fosterland när du svingar ditt vapen. Det räcker med en markerad träff och tänk också på vem du slår mot. Här kommer man förstås långt med en nypa sunt förnuft. 
 

- Slå inte för högt. Axel och nedåt är tillåten träffyta. Ju högre du siktar ju viktigare är det är du är försiktig med din styrka. 
 

- Tänk på vinkeln på ditt vapen. Slår du rakt uppifrån är det väldigt lätt att du råkar träffa huvudet. 
 

- Stöt inte med ditt vapen. Framför allt inte rakt mot torson (överkroppen).
(Du kan låtsas att stöta och även slå mot huvudet - det ser coolt ut - men då måste du vara så långt borta att det är omöjligt att träffa)

 

- Använd bara av arr godkända vapen. Alla vapen måste godkännas vid incheck. Långa hårda vapen uppskattas inte, speciellt inte Calimacil.

 

- Slå aldrig med din sköld. Inget “shieldbashade”. Strikt förbjudet.

 

- Hoppa aldrig in i en sköldmur. All form av fysisk kontakt är strikt förbjuden så putta inte på någon. 

 

- Trampa inte på någon. Titta vad som ligger framför dig på slagfältet. Kanske har någon beslutat sig för att lägga sig ner framför dig och spela nedgjord.
 

- Halta i väg och "dö" lite vid sidan av, om du kan.
 

- Efter en strid ska de som segrat så fort som möjligt lämna stridsplatsen, så att den besegrade sidan kan stappla undan i fred.
 

Att döda karaktärer 


Du får inte döda andra karaktärer bara för att du har lust (snitta).
Du kan göra upp med din motspelare innan att denne skulle kunna dö.
Att döda en karaktär innebär att du dödar alla intriger som den karaktären är med i. Du dödar en massa spel som var beroende av den karaktären. Du förstör också möjligen upplevelsen för den lajvaren som spelar denna karaktär. Av denna anledning har vi tydliga riktlinjer för hur det ska gå till om du vill döda en karaktär.

 

Riktlinje nummer ett: 


Du måste fått godkänt av spelaren som spelar karaktären att om du får tag på personen i fråga får du lov att döda honom/henne. Detta får du genom att prata med personen ifråga off antingen när ni springer på varandra på offområdet eller så håller du upp den knutna handen och ordnar ett offmöte med personen på inområdet där ni inte stör spel för någon annan.  


Om en spelare är redo att låta hans eller hennes karaktär dö så kan man välja att bära en röd armbindel. En sådan spelare vill för den sakens skull inte dö en menlös död i skymundan - de förväntar sig något storslaget. 

Riktlinje nummer två:


När du dödar en karaktär ska det alltid bli en snygg scen av det. Försök om möjligt ordna så att så många som möjligt kan bevittna denna häftiga scen. Se till att ha full kontroll på situationen. Se till att lajvaren i fråga kommer iväg ifrån platsen efter att karaktären är död på ett så smidigt sätt som möjligt. 
 

Attityd angående lajvstrid


Det är ibland prat om KP fusk efter en lajvstrid. Detta leder till en tråkig atmosfär och det är något vi vill undvika. Vi har av den anledningen tydliga riktlinjer för vilken attityd du bör ha i samband med lajvstrid.

Lajvstrid handlar i första hand om att göra bra och häftiga scener och inte om vem som vinner. Det är dock också roligt att försöka lägga upp en bra taktik för att vinna en lajvstrid och det är roligt att öva upp sin egen skicklighet i lajvstrid och försöka bli så bra som möjligt på att få in träffar på andra utan att bli träffad själv.

För att tillåta även detta och undvika onödigt gnäll och KP fusk så är det viktigt att alla gör sitt bästa för att följa våra riktlinjer.
 

Riktlinje nummer ett: Sköt dig själv och skit i andra. Detta innebär att du håller reda på dina egna KP:n och låter andra hålla reda på sina. Du ser till att du själv inte fuskar och litar på att andra gör detsamma. KP fusk är jättetråkigt och något vi kommer att göra allt vad vi kan för att bekämpa. Vad som är ännu tråkigare är att bli anklagad för KP fusk när man inte har KP fuskat. Därav denna riktlinje.
 

Riktlinje nummer två: Var en bra vinnare. Skryt aldrig om en strid du eller ni har vunnit, detta gäller speciellt när du inte är i karaktär. Var ödmjuk. Ge din/dina motståndare cred/beröm/respekt för sin skicklighet. Anledningen till denna riktlinje är som följer: förutom att du slipper uppfattas av din omvärld som arrogant så blir det också väldigt mycket lättare för dina motståndare att följa riktlinje nummer ett om du följer riktlinje nummer två. Det finns nästan inget värre än om man har varit med i en strid och man tycker att de andra har KP fuskat och sedan möter man på dem och de skryter om hur de förnedrande dig i en strid. Var ödmjuk oavsett om du vinner eller förlorar.
 

Riktlinje nummer tre: Var ärlig. KP fuska inte. Om du misstänker att du blev träffad och du inte riktigt vet om det var en träff... välj att ta den. Dina motståndare kommer bli mycket mer imponerad av dig om de uppfattar dig som en mycket ärlig spelare än om de tycker att du är superskicklig i strid. Medverka så gott du kan till en stämning där alla har stor respekt för andras skicklighet i både rollspel och strid.  Den största vinsten du kan få på ett lajv är att göra en riktigt bra scen.

För alla stridsregler och hur KP systemet fungerar se Tekniska stridsregler
 

Att anfalla läger, eller lägerfrid


Läger är en plats där deltagare bor. Tält och hus där någon bor/sover är OFF. Det betyder att du inte får anfalla, eller strida inuti tält. Du får inte gå in eller ens titta in. Det är privat! Svensk lag gäller. 

Du kan dock anfalla ett läger i bemärkelsen att du ställer dig 20 meter bort och utmanar de som är där.  Ge dem lite tid att komma i ordning om det är natt/tidig morgon. Obeväpnade får då gömma sig i OFFtältet, men stridsroller - de som äger vapen - måste anta utmaningen, eller anses ha förlorat striden.

Att raida ett läger:
(bli av med godkända stöldföremål, möjligen kan inkräktarna flytta runt lite saker). Minns att du får stjäla: synlig mat (stoppa något i munnen), ved, artefakter, kartor och synliga inlajvmynt kan stjälas och gruppens flagga. 


Alla läger/hus skall ha minst fem synliga värdeföremål som kan stjälas. Markerade med rött - föremålen måste ligga på utsidan. Stjäl du något annat bryter du mot svensk lag - du får inte ens låna.

Du får stjäla motståndarens standar/flagga! Det är en stor hedersförlust att bli av med sin klans flagga.

 

Det finns byggnader/tält som tillhör ARR, vissa av dem kan tas över av vem som helst och hållas hur länge som helst.

Katapult


Skulle du få syn på en katapult. Ta det försiktigt.
- Du får inte använda den om du inte är utbildad på den (ta en av ägarna till fånga och tvinga dem lära ut säker hantering)


- Spring inte fram emot en katapult.


- Befinn dig ALDRIG 5-10 meter från katapultens front - backa! Avancera inte.


- Katapult-besättningen kan när som helst rikta katapulten mot dig - då är det en bra idé att backa, dom kommer troligen att skjuta. Träffas du av en projektil, fall bakåt. Skada: 2 KP.

Katapulten får inte användas på stridsfältet - det blir för stor obalans i striden. Använd den i ett läger.

STRIDSSYSTEM - TEKNISKT

Alla spelare har i grund 3 KP. 

Rustning kan ge 1-3 extra KP. 

Det är upp till arrangör att avgöra vad din rustning ger, detta sker vid incheckning.

Riktlinjer: 
Armskenor: +0 KP.
Hjälm: +1 KP 
Lädertorso/harnesk: +1 KP
Ringbrynja: +2 KP
Plåttorso: +3 KP

Maximalt 6 KP (inkl dina kroppspoäng) (oavsett om du kan räkna ihop mer) 

Alla vapen gör 1 KP i skada. (Alla vapen måste godkännas av arr).
Pilar ger 2 KP i skada. 

SPELA PÅ SKADA
Markera gärna din skada genom att låta någon form av helare/stridskamrat/eller du själv knyta ett förband runt (huvud, eller ben, eller arm, eller torso). Helare/fältskär har blodiga sådana.

 

Är du nollad:  Stappla undan striden och hitta en plats att falla ner på. Spela medvetslös en stund.  När du återfår medvetandet behöver du återhämta dig. Ta dig tillbaka till ditt läger. När du har staplat tillbaka till ditt läger kan du välja huruvida skadan var riktigt allvarlig eller om du hade tur och upptäcker att den var mycket ytlig. Du får välja din egen upplevelse. Väljer du att låta skadan vara mycket allvarlig spelar du på det i cirka en och en halv timme. Om du väljer att låta skadan vara mindre allvarlig så ser du till att vila dig ifrån strid i minst en och en halv timme. 

LÄKNING 
Druider/helare kan med drycker och omvårdnad läka 1 KP.
Shamaner/völvor kan i ritual ge bort sina KP till andra. 
Övriga magikunniga kan om de behärskar trollformeln läka 3 KP. 

Självläkning:
60 minuter för 1 KP
(Du kan alltså vila dig frisk på 3 timmar efter att varit nollad) 

Regler vid strid


Du behöver bara räkna EN träff i sekunden. Du kan själv välja att räkna fler om du tycker att din motståndare är värd det. 

 

Vi ser gärna också att du försöker att enbart utdela en träff i sekunden och gärna backar lite om möjligt när du utdelat en träff för att ge din motståndare möjlighet att spela på skada snyggt utan att riskera att bli träffad igen direkt.  Speciellt i dueller anses detta vara "god ton".  


Blir du av misstag träffad i huvudet av din motspelare ska du inte räkna det som KP förlust. 
Det ska vara en tydlig kännbar träff - annars ska du inte räkna den. Om du bara blir snuddad i kläderna - bry dig inte, säg något som: “Ha! Bara en rispa”. “Din egg är slö”, “Akta mina kläder”.

När du träffas måste du spela på att du får skada, känn smärta och skrik gärna till så att din motståndare vet att du registrerat träffen. 


Träffas du i en arm, kan du ha svårt att hålla ditt vapen med den handen. ( Du väljer)
 

Blir du träffad i ett ben, så kan det hända att du haltar efter det. (Du väljer)

Det är inte tillåtet med någon form av fysisk kontakt i strid. Till exempel får du inte trycka dig fram med din sköld. Du får inte heller hoppa in i en sköldmur.

Det enda som ska vidröra din motspelare i en stridsscen är ditt av arr godkända vapen. 

Det finns vissa artefakter eller viss magi som i månljus kan få dig att tåla mer, eller som ger mer skada. Bäraren av vapnet kommer att informera dig, på ett teatraliskt sätt.

Om du lagt dig ner på ett slagfält kan du inte bara plötsligt resa dig upp och slåss. 

 

Du får alltså inte låtsas vara skadad.
 

- Storlek på sköldar: 
En sköld får inte skydda både axel och knä samtidigt när personen står upprätt.

En fraktions sköldar behöver vara enhetliga

- Pilbågars dragstyrka får inte överstiga 26 pund. (Arr avgör om din pilbåge är för stark, en pilbåge godkänns för den skytten som får den godkänd av arr). Vi tillåter glasfiberpilar (eftersom de är säkra och de håller att trampas på)

- Calimacilvapen är OK, men bäraren förväntas ta större ansvar för sitt stridande.

Långa calimacilvapen går som regel inte igenom vapenkontrollen, då de kan orsaka verklig skada och smärta på andra spelare. Vill man ha ett långt vapen som ett tvåhandssvärd eller ett spjut rekommenderar vi istället tillverkaren Epic Armory eller likvärdigt som har betydligt mjukare vapen.  Inga stötvapen är tillåtna. Spjut får man alltså bara hugga med. 

Endast de som är 13 år eller över får bära vapen och använda vapen.


 

 Spela upp och spela ned

"Som tidigare nämnts försöker vi inte ha ett så realistiskt system som möjligt, utan ett system som skapar spel. Korta läketider gör att folk vågar bjuda på sig själva. Att spela upp innebär att när skadan inträffar får du gärna spela ut på detta. Skrik, jämra dig, ha dödsångest eller vad som nu är lämpligt beroende på typ av skada och hur din karaktär är.

Kravla runt, halta, tryck handen mot såret, etcetera. Skapa helt enkelt en snygg scen för de som är runtomkring dig och för sjukvårdarna som ska ta hand om dig.

Däremot, när skadan är omhändertagen och läketiden inletts bör du istället spela ner skadan. Gör den med andra ord mindre allvarlig än den verkade. Något som tidigare verkade vara ett livshotande sår kanske visade sig vara mer av en skråma när sjukvårdarna tittade på det. Ett kross-sår kanske gjorde ont, men det visade sig att gambesonen absorberade det mesta av kraften. Gå inte heller runt och prata om att du i senaste striden fick buken uppskuren och knäskålarna krossade eller att din bästa vän blev brutalt nerhuggen. Efter striden förvandlas mer eller mindre nerhuggna personer till ansiktslösa soldater. “Vi hade förluster” innebär inte att den, den och den föll, utan det var snarare några namnlösa personer det handlade om. Detta är också något som sjukvårdare och läkare kan använda sig av, att inte nämna namn när de pratar om personer de tagit omhand eller rapporterar antalet skadade".