UTLÄNDSKA GRUPPER I SPELET

Gimle är ett event som välkomnar utländska deltagare. Vi ser det som en stor styrka att vårt event är internationellt.

 

TIDIGARE ÅR HAR vi haft ett stort antal utländska deltagare vilket har bidragit till mycket kulturellt utbyte utanför spelet. När du spelar med de utländska grupperna så byter du till engelska som språk utan ta in det som en del av spelet. Det kan bli mycket engelska vid stora sammankomster.  

 

Du som känner dig väldigt obekväm i din engelska kan förstås låta någon i din grupp föra talan med de utländska grupperna. 

Det brukar som regel vara ca 100 utländska deltagare på eventet.